Dil öğretimi teknikleri

Dil öğretimi teknikleri

Yabancı dil eğitimi genellikle çeşitli eğitim kurumlar; dershane ve kurslar tarafından belirli bir müfredat çerçevesinde verilmektedir. ingilizce gibi çok kullanılan bir yabancı dil öğrenilirken kültürler arası etkileşim ve müzik gibi etmenler öğrenimi kolaylaştırmaktadır. Dil öğretimi çeşitleri aşağıdaki şekilde gruplanabilir:

yabancı dil

1- Tercüme yöntemi: Bu teknikte kişi çeşitli metinleri kendi diline çevirerek başlayıp sonra sesli metinleri çevirerek devam eder. Böylece daha çok cümle anlamaya yönelik eğitim gelişir.

2- Doğal Eğitim: Bu yöntemde yabancı dil kullanılan bir ortamda olmak ve hiç değilse gerçek bir ingiliz öğretmen tarafından verilen ders şeklinde olmaktadır. Böylece basitten başlayan yabancı dil eğitiminde kişiler tek tek kelime ezberlemek yerine orjinal sesi ile konuşmayı öğrenir.

3- Metin okuma: Daha çok kitap ve hikaye okuyama dayalı bu yöntemle hem telaffuz öğrenilip hemde uzun metinleri kolayca anlamak sağlanmaktadır.

4- Kurallı Eğitim: Bu yöntemde öncelikle yabancı dilbilgisi grammer kuralları öğretilip sonra bunları kullanıldığı yerlere göre çeşitlendirilmesine dayanır. Böylece kişi temel yapıları öğrendikten sonra üzerine eklenen çeşitli kelimeler ile yapısını güçlendirir.

5- Dinleme ve Söyleme yöntemi: Cümlelerin dinlenerek tekrar edilmesine dayalı bir yöntemdir. Bebeklerin bu yöntemle öğrenmeye başladığı düşünülürse temel bir yötem olduğu savunulabilir. Bu konuda çeşitli kaset, cd ve diğer medya ortamları kullanılarak hazırlanmış eğitim kaynakları bulunmaktadır.

6- Görsel Öğeler: Yeni teknolojilerin gelişmesi ile daha çok kullanılmaya başlayan video ve bilgisayarda görsel ortamlar kullanılarak çeşitli durumlarda konuşma ve davranış şekilleri ile birlikte yabancı dil öğretimi yapılmaktadır. Görsel hafızası tetiklendiği için kişinin öğrenmesi daha etkili olmaktadır.

7- Topluluk ile dil öğretimi: Dil öğrenen grup kendi içinde konuşma ve belirli bir konu çerçevesinde tartışmaları şeklinde güçlendirilen bu yöntemde hem işitsel hemde duygusal sinyaller ile öğrenme miktarı arttırılmaktadır.

İngilizce eğitim yöntemleri

Önceki cevap:Satranç taşları