Evlenme Duası

İstenen kişiyle evlenmek için okunacak dua;

dua-resim-kandil-resimleri-kandil-fotograflari-en-iyi-blog-resimleri.jpg

Bismillahirrahmanirrahim

Hel eta alel`insani hıynüm mined dehri lem yekun şey`en mezkura.İnna halaknel`insane min nulfetin emşacin nebteliyhi fece`alnahu semiyan basıyra.İnna hedeynahussebiyle imma şakirav imma keferu.İnna a`tedna lilkafiriyne silasile ve ağlalen ve se`ıyren.İnnel`ebrare yeşrebune min ke`sin kane mizacuha kafura.Aynen yeşrebu bilha `ıbadullahi yefecciruneha tefriyra.Yufuni binnezri ve yehafuneyevmen kane şerruhu mustetıyren.Ve yutımunetta `ame`ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren.İnnema nut`ımukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen vela şukuren.Inna nehafu min rabbina yevmen`abusen kamtariyren.Fevekahumullahu şerre zelilkelyevmi ve lakkahu nadreten ve sururen.Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.Muttekiiyne fiyha`alel`eraiki fiyha şemsen ve la zemheriyren.Ve daniyeten `aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezliylen.Ve yutafu`aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehu hasibtehum lu`luen mensuren.Ve iza reeyte semme reeyte ne`ıymen ve mulken kebiren.Aliyehum siyabu sundisin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fiddatin ve sekahumrabbuhum şeraben tahuren.İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa`yukum meşkuren.İnna nahnu nezzelna`aleykelkur`ane tenziylen.Fasbir lihukmi rabbike vela tuti`minhum asimen ev keferun.Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen.Ve minelleyli fescud lehu ve sehbıhhu leylen taviylen.İnne haulai yuhıbbınel`acilete ve yezerune veraehum yevmen sekıylen.Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi`na beddelna emsalehum tebdiylen.İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebilen.Ve ma teşaune illa en yeşallahu İnnallahe kane` aliymen hakiymen.Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e`adde lehum`azaben elimen.

Evlilik duasını hergün sabah okuyun. İnşallah dualarınız kabul olacak ve yakın zamanda kızmetiniz açılacaktır. Bu duayı okuduktan sonra kendinize biraz çeki düzen verip bakım yapmayı da unutmayın. Kısmetleriniz sizi görünce beğenmesi de gerekir.

Evlenmek için Dua

Önceki cevap:Acılı Sözler, Acı Aşk sözleri Sonraki Cevap: Nasıl Oyuncu Olabilirim