Hakaret

Hakaret hakkında herşey, Hakaret nedir kimdir, Hakaret sorular ve cevaplar. Hakaret nasıl. Hakaret niçin. Hakaret ne zaman. Hakaret neden...

Hakaret

Hakaret benzer sorular ve Hakaret verilen yakın cevaplar, Hakaret nedir, nasıl, ne zaman,Hakaret neden, Kim, Nerede, nereye, bütün yorumlar ve fiyatlar


Kolpa ne demek

Kolpa sahtekar anlamında kullanılan bir kelimedir. İşlerinde sürekli dalavere yapan, sözüne güvenilmez kişidir kolpa. Bazı durumlarda yaramaz çocuklara komik olsun diye kolpa diye seslenen yetişkinler olduğu görülmüştür.