Kış lastiği kanunu

Puan: 10 out of 10 | Oy veren : 1 kişi. | Toplam Puan: 10.

Kış lastiği hakkında kanun 8 kasım 2012 tarihinde yayınlanna resmi gazetede görülebilir:

kis-lastigi.jpg

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121108.htm

İlgili yasa aşağıdaki gibidir, resmigazete web sitesindeki : Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik bölümünde bulunabilir.

Bu sayfadaki 6. madde kış lastiği hakkındadır:

"Araçların yüklenmesine ilişkin usuller

MADDE 6 (1) Karayollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller aşağıda belirtilmiştir."

(J) maddesi kış lastiğinden bahseder:

j) Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 aralık ile 1 nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunludur. Hava şartlarının gerektirmesi halinde söz konusu tarih aralığındaki süre Bakanlıkça 1 ay artırılabilir.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen kurallara uymayanlar hakkında; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen personel tarafından aynı Kanunun 65 inci maddesinde belirtilen miktarlarda trafik idari para cezası karar tutanakları düzenlenir.

Bu yasa uyarında kış lastiği zorunlu hale getirilmiştir.

Kış lastiği yasası yorumlar (2)2012-11-21 12:24:34, Güzel: 2 , Kötü: 0

Önceki Soru:Yıllar sonra ilkokul diplomamı nasıl tekrar alırımSonraki Soru:İltihaplı romatizmaya iyi gelen ilaç hangisidir