Partiler

Partiler hakkında herşey, Partiler nedir kimdir, Partiler sorular ve cevaplar. Partiler nasıl. Partiler niçin. Partiler ne zaman. Partiler neden...

Partiler

Partiler Ne zaman, nasıl, niçin, ne kadar soruları :Partiler hakkında sorunlar ve Partiler cevapları, Partiler hakkında kaliteli ve kısa yanıtlı Partiler cevapları arıyorsanız bu listede bulabilirsiniz.


Seçim kaç yılda bir yapılır

Ülkemizde genel seçimler 4 yılda bir yapılmaktadır.Seçimler yasanın 2.maddesine göre 4 yılda bir yapılmasına karar verilmiştir. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçimlerde oy kullanmalıdır. Bir oy neyi değiştirecek diye düşünmek yanlıştır, çünkü tekil oylar birleşerek milyonları oluşturur. ,Partiler...

Demokrasi nasıl ortaya çıkmıştır

Demokrasi ilk çağlarda yunan topraklarından çıkmıştır. İsa`dan önce altıncı yüzyılda temelleri atılmış ve zamanla bugünkü halini almıştır. Kelime anlamı olarak yunanca demos (insan) ve kratein (yönetmek) kelimelerinin birleşmesinden oluşur.İki kelime bir araya gelince İnsanların Yönetimi olarak çevrilebilir.   Demokrasi nedir: Tarihsel gelişimin,Partiler...

Feodalite nedir

... de tarihte kaybolup gitmiştir fakat bugün siyasi Partiler ile yeni yönetim şekilleri aranmaktadır....

Devletlerin kurulduğu bölgenin siyasi durumu ve coğrafi konumu devletleri nasıl etkiler

Devletlerin kurulduğu bölge siyasi ve coğrafi konumu doğrudan etkiler.Devletlerin kurulduğu bölgede güçlü bir devlet yoksa iç savaş ve çalkantılar yaşanmaktaysa yeni kurulmak istenen devlet bu durumdan faydalanarak çabuk gelişir. devletin kurulduğu bölgenin siyasi durumu ve coğrafi konumu devletin izleyeceği politikayı doğrudan etkiler.Bölgenin ,Partiler...