Seçim

Seçim hakkında herşey, Seçim nedir kimdir, Seçim sorular ve cevaplar. Seçim nasıl. Seçim niçin. Seçim ne zaman. Seçim neden...

Seçim

Seçim En az, en çok , en zor, en kolay : Seçim ile alakalı sorular ve Seçim verilen cevaplar, Seçim her kategoride binlerce sorun ve cevap bulabilirsiniz. Seçim hakkında bilgi kaynağı.


Seçim kaç yılda bir yapılır

...rilmiştir. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı Seçimlerde oy kullanmalıdır. Bir oy neyi değiştirecek diye düşünmek yanlıştır, çünkü tekil oylar birleşerek milyonları oluşturur. ...

Demokrasi nedir

Demokrasi, bütün vatandaşların, devlet politikası hakkında söz söylemekte eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Yunanca  dimokratia(yani dimos, halk, toplum, yani kratos, iktidar) sözcüklerinden türemiştir. Türkçeye, Fransızca democratie sözcüğünden gelmiştir. Daha çok devlet yönetim biçimi olarak bilinmesine rağmen, üniversiteler, işçi ,Seçim...

Başbuğ nedir

Başbuğ terimi aslen Türkiye`de 1970 yılından sonra Milliyetçi Ülkücü Hareketin Lideri Alparslan Türkeş için kullanılmış bir terimdir. Öncülük eden, lider anlamında kullanılan bir terimdir. Asıl sözlük anlamı eski osmanlıda baş komutan anlamındadır. ,Seçim...

Demokrasi nasıl ortaya çıkmıştır

...oplamı halkın 6yarısını oluşturduğu için adil bir Seçim yapılmamaktaydı. Daha sonra roma imparatorluğunda benzer sistemler geliştirildi. 1215 yılında ingilterede Magna Carta tarafından  daha demokratik bir sistem geliştirildi. Parlemento sisteminin temellerini atacak bu yapıda kralın emirlerini sorgulayan ve kararlarında oy hakkı bulunan halkın ve...

Demokrasi Sözlük Anlamı nedir

...ırsa o parti iktidar olmaktadır. Demokrasi amaçlı Seçimler ülkemizde beş yılda bir yapılmaktadır ve 18 yaşından büyük herkes oy kullanmaktadır....

Sağcılık nedir

...sel değerlerini ön planda tuttuğu için genellikle Seçimlerde sabit bir oy potansiyeli vardır. Sağcılık ile İlgili Bazı kavramlar; Emperyalizm Kapitalizm Milliyetçilik Muhafazakârlık İslamcılık Ülkücülük Milli Görüş Merkez Sağ Liberalizm Türkçülük Aşırı sağ ...

Feodalite nedir

Feodalite; Orta çağ Avrupasın`da ortaya çıkmış bir rejimdir. Bu rejimde tüm topraklar ve toprak üzerinde yaşam süren halk tamamen bir kişinin malıdır. Topraktan çıkan ekinler veya tarım ürünlerinin büyük bir çoğunluğu ülkenin malıdır. Feodalite yönetiminde kişinin sadece ihtiyacı kadar ürün verilmektedir. Feodalite rejiminde halk arasında eşitlik ,Seçim...

Demokratik ne demektir

Demokrasi tüm halkın  devletin uyguladığı politikada eşit olarak aynı haklara sahip olup devletin yönetim biçimidir.Türkiye Cuhuriyeti Devleti  Demokratik bir Devlettir. Demokrasi halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şekli olmakla birlikte.Halkın yönetimi demektir . Demokrasi`nin Araçları 1) Parlamento 2) Siyasi partiler 3) Anayasa 4) S,Seçim...

Monarşi ne demektir

Monarşi tek bir hükümdarın devlet başkanı olduğu yönetim biçmidir.Bu hükümdar, kral,şah,prens,imparator gibi çeşitli isimlerde alabilir. Monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik devlet başkanının öelene kadar bu yönetimi elinde bulundurmasıdır.Monarşi bir hükümdarın yada sultanın tek başına egemen olduğu yönetim biçmine den,Seçim...

Devletlerin kurulduğu bölgenin siyasi durumu ve coğrafi konumu devletleri nasıl etkiler

Devletlerin kurulduğu bölge siyasi ve coğrafi konumu doğrudan etkiler.Devletlerin kurulduğu bölgede güçlü bir devlet yoksa iç savaş ve çalkantılar yaşanmaktaysa yeni kurulmak istenen devlet bu durumdan faydalanarak çabuk gelişir. devletin kurulduğu bölgenin siyasi durumu ve coğrafi konumu devletin izleyeceği politikayı doğrudan etkiler.Bölgenin ,Seçim...

Cumhurbaşkanları kimlerdir

Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası`na göre Devletin başına seçilen,Türk milletini ve Türk devletini temsil etmektedirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmiş olan Cumhurbaşkanı`nın görevi devletin bütün birimlerinin düzenli ve anayasaya uygun bir biçimde çalışması.Anayasa`nın devlet tarafından uygulanmasını sağlamaktır. T,Seçim...