Yasin Suresi Meali

Puan: 10 out of 10 | Oy veren : 1 kişi. | Toplam Puan: 10.

Yasin Suresi Mekke`de inmiştir. 83 ayettir. Yasin Suresi adını ilk âyeti olan "Yasin" kelimesinden alır. Yasin suresi inananlar karşısında yalanlayanlara çeşitli öğütler verir, ayrıca yasin suresi Hz. Muhammedin doğru yolda olduğunu söyler.

 

Rahman ve rahim olan Allah`ın adıyla

1-Yasin.

2- Andolsun hikmetli Kur`an`a,

3-Gerçekten sen,gönderilen elçilerdensin.

4-Dosdoğru bir yol üzerindesin.

5-(Kur`an)Güçlü ve üstün olan ,esirgeyen Alla`ın indirmesidir.

6-Babaları uyarılmamış,böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarmak için (gönderildin).

7-Andolsun,onların çoğu üzerine o söz hak olmuştur;rtık inanmazlar

8-Gerçekten biz onların boyunlarına,çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik;bu yüzden başları yukarı kalkıktır.

9-Biz önlerinde bir sed,arkalarında bir sed çektik.Böylelikle onları örtüverdik,artık görmezler.

10-Kendilerini uyarsan da ,uyarmasan da onlar için birdir;inanmazlar.

11-Sen ancak,zikre(Kur`an`a)uyan ve gayb ile Rahman olan (Allah`a) karşı içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın;İşte böylesine,bir bağışlama ve üstün bir ecmirle müjdele.

12-Şüphesiz biz,ölüleri biz diriltiriz;onların önde takdim ettiklerini ve eserlerini biz yazarız.Biz herşeyi,apaçık bir kitapta tespit edip korumuşuz.

13-Sen onlara ,o şehir halkının örneğini ver;hani oraya elçiler gelmişti.

14-Hani onlara iki elçi göndermiştik,fakat ikisini yalanlamışlardı.Biz de iki elçiyi bir üçüncüyle güçlendirdik;Böylece dedilerki:Şüphesiz biz ,size,gönderilmiş elçileriz.

15-Dediler ki:Siz bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsiniz,Rahman olan Allah da herhangi bir şey indirmiş değil.Siz,yalnızca yalan söylüyorsunuz.

16-Dediler ki:Rabbimiz ,gerçektensize gönderilmiş elçiler olduğumuzu bilir.

17-Bizim üzerimizde de sorumluluk ve görev olarak apaçık bir tebliğden başkası yoktur.

18-Dediler ki:Herhalde biz ,szilerden dolayı uğursuzluğa uğradık.Eğer bu söylediklerinize bir son vermeyecek olursanız,andolsun,sizi taşa tutacağız ve mutlaka bizden yana size acı bir azap dokunacaktır.

19-Dediler ki:Uğursuzluğunuz,sizinledir.Size öğüt verildi diye mi uğursuzluğa uğradınız? Hayır ,siz ölçüyü taşıran bir kavimsiniz.

20-Şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi:Ey kavmim,elçilere uyun dedi.

21-Sizden ücret istemeyenlere uyun,onlar hidayet bulmuş kimselerdir.

22-Bana ne oluyor ki,beni yaratana kulluk etmeyecekmişim.Siz ona dödürüleceksiniz.

23- Ben O`ndan başka ilahlar edinirmiyim ki ,Rahman olan Allah ,bana bir zarar dileyecek olsa,ne onların şefaati bana birşeyle yarar sağlar,ne de onlar beni kurtarabilirler.

24-O durumda ise ,gerçekten ben apaçık bir sapılık içinde olmuş olurum.

25-Şüphesiz ben,sizin Rabbinize iman ettim;işte beni işitin.

26-Ona Cennete gir denildi.Oda :Keşke benim kavmimde bir bilseydi dedi.

27-Rabbimin beni bağışladığını ve ağırlananlardan kıldığını.

28-Kendisinden sonra ise,kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik;indirecek te değildik.

29-Ancak onlara yalnızca bir tek çığlık yetti;anında sönüverdiler.

30-Yazıklar olsun kullara ;ki onlara bir elçi gelmeye görsün,mutlaka onunla alay ederlerdi.

31-Gömüyorlar mı,kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik.Onlar ,bir daha kendilerine dönmemektedirler.

32-Ancak onlaron hepsi,toplanmış olarak Huzurumuz`a getirilmişlerdir.

33-Ölü toprak kendileri için bir ayettir;Biz onu dirilttik,ondan taneler çıkarttık,böylelikle ondan yemektedirler.

34-Biz orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından bahçeler kıldık ve içlerinde pınarlar fışkırttık.

35-Onun ürünlerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yemeleri için.Yine de şükretmiyorlar mı?

36-Yerin bitirdiklerinden,kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah çok Yücedir.

37-Gece de kendileri içim bir ayettir.Gündüzü ondan sıyırıp yüzeriz,hemen artık karanlıkta kalıvermişlerdir.

38-Güneş de kendileri için tespit edilmiş olan bir müstakara doğru akıp gitmektedir.B,üstün ve güçlü olan,bilen Allah`ın takdiridir.

39-Ay`a gelince ,biz onun için de bir takım uğrak yerleri takdir ettik;sonunda o eski bir hurma dalı gibi döndü(döner)

40-Ne Güneş`in Ay`a erişip yetişmesi gerekir,ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi.Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedir.

41-Onların soylarını dolu gemilerde taşımamız da kendileri için bir ayettir

42-Ve onlar için binmekte oldukları bunun benzeri nice şeyleri yaratmamız da

43-Eğer dilersek onları batırır boğarız;bu durumda ne onların imdadına yetişen olur,nede kurtulabilirler.

44-Ancak bizden bir rahmet olması ve onları belirli bir zamana kadar yararlandırmamız başka.

45-Onlara:Önünüzde ve arkanızda olandan sakının,belki esirgenirsiniz denildiğinde (dinlemeyip inkara devam edenler)

46-Onlara,Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyi görsün,mutlaka ondan yüz çevirirler.

47-Ve onlara :Siz Allah`ın rızık olarak verdiklerinden infak edin.denildiği zaman,o inkar edenler iman edenlere dediler ki Allah`ın ,eğer dilemiş olsaydı yedireceği kimseyei biz mi yediricek mişiz.Gerçekten siz,apaçık bir şaşkınlık içindesiniz.

48-Ve derler ki:Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit etmekte olduğunuz yıkım ve azap ne zamanmış.

49-Onlar yalnızca tek bir çığlıktan başkasını gözetmezler,onlar birbiriyle çekişip dururken o kendilerini yakalayıverir.

50-Artık ne bir tavsiyede bulunmağa güç yetirebilirler,ne ailelerine dönebilirler.

51-Sur`a üfürülmüştür;böylece onlar kabirlerinden diriltip.Rablerine doğru dalgalr halinde süzülüp giderler.

52-Demişlerdir ki:Eyvahlar bize ,uykuya bırakıldığımız yerden bizi kim diriltip kaldırdı.Bu Rahmen olan Allah`ın va`dettiğidir,demek ki gönderilen elçiler doğru söylemiş.

53-O yalnızca bir tek çığlıktan başkası değildir;artık onların hepsi toplanmış olarak Huzurumuz`a getirilmişlerdir.

54-İşte bugün hiç kimseye hiç bir şeyle zulmedilmez ve siz de yaptıklarınızdan başkasıyla karşılık görmezsiniz.

55-Gerçek şu ki ,bu gün cennet halkı sevinç ve mutluluk dolu bir meşguliyet içindedirler.

56-Kendileri ve eşleri ,gölgeliklerde,tahtlar üzerinde yaslanmışlardır.

57-Orada taptaze meyveler onların ve istek duydukları herşey onlarındır.

58-Çok esirgeyen Rabb`dan onlara bir de sözlü Selem vardır.

59-Ey suçlu günahkarlar,bu gün siz bir yana çekilin.

60-Ey Ademoğulları ben size and vermedim mi ki:Şeytana kulluk etmeyin,çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

61-Bana kulluk edin ,doğru yol budur.

62-Andolsun o,sizden birçok insan neslinin saptanmıştır.Yine de aklınızı kullanmıyor muydunuz?

63-İşte bu, size vadedilmiş cehennemdir.

64-İnkar etmenize karşılık olmak üzere bu gün oraya girin.

65-Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz;günahtan ve savaptan yana kazandıkalrını ,elleri Bize söylemekte ,ayakları aleyhlerinde şahitlik etmektedir.

66-Eğer dilemiş olsaydık,gözlerinin üstüne bastırır kör ederdik,böylece yola dökülüp koşuşurlardı.Fakat nasıl göreceklerdir ki?

67-Eğer dilemiş olsaydık,oldukarı yerde en görkemli çağlarında onları bir başka kalıba sokardık ;böylece ne ileri gitmeye,ne geri dönmeye güç yetirebirlerdi.

68-Kime uzun ömür verirsek,yaratılışta onu tersine çeviririz.Yine de akıllarını kullanamayacaklar mı?

69-Biz ona Peygamberlere şiir  öğretmedik;Bu ona yakışmazda O kendisine indirilen kitap ,yalnızca bir öğüt ve apaçık bir Kur`an dır.

70-Kur`an diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için indirilmiştir.

71-Ellerimizin yaptıklarından kendileri için nice hayvanları yarattığımızı görmüyorlar mı?Böylece bunlara malik oluyorlar.

72-Biz onlara kendileri için boyun eğdirdik;İşte bir kısmı binekleridir,bir kısmının da etini yiyorlar.

73-Onlarda kendileri için daha nice yararlar ve içecekler vardır.Yine de şükretmeyecekler mi?

74-Yardım görürler umuduyla ,Allah`tan başka ilahlar edindiler.

75-Onların o ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez;oysa kendileri onlar için hazır bulundurulmuş askerlerdir.

76-Öyleyse onların sözleri seni hüzne kaptırmasın.Gerçekten biz,sakladıklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz.

77-İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattğımızı görmüyormu?Şimdi o apaçık bir düşman kesilmiştir.

78-Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi dedi ki ;Çürümüş bozulmuşken ,bu kemikleri kim diriltecekmiş?

79-De ki Onları ilk defa yaratıp inşa eden dirilecektir.O ,her yaratmayı bilir.

80-Ki o ,size yeşil ağaçtan bir ateş kılandır;siz de ondan yakıyorsunuz.

81-Gökleri ve yeri yaratan ,onların bir benzerini yaratmağa kadir değil mi? Elbette öyledir;o, yaratandır.

82-Bir şeyi dilediği zaman,o`nun emri yalnızca ol demesidir;o da hemen oluverir.

83-Herşeyin melekutu hükümranlık ve mülkü elinde bulunan Allah ne Yücedir.Siz o`na döndürüleceksiniz.

Yasin Suresi Türkçe Anlamı yorumlar (0)2013-03-15 11:22:21, Güzel: 0 , Kötü: 0

Önceki Soru:Domain nedir, Domain nasıl alınırSonraki Soru:Atalay Demirci Kimdir