Devletlerin siyasi durumu ve coğrafi konum etkileri

devlet-1.jpg

Devletlerin kurulduğu bölge siyasi ve coğrafi konumu doğrudan etkiler.Devletlerin kurulduğu bölgede güçlü bir devlet yoksa iç savaş ve çalkantılar yaşanmaktaysa yeni kurulmak istenen devlet bu durumdan faydalanarak çabuk gelişir.

devletin kurulduğu bölgenin siyasi durumu ve coğrafi konumu devletin izleyeceği politikayı doğrudan etkiler.Bölgenin siyasi durumu ve coğrafi konumu bir ülkenin tespit ettiği veya yeni koşullara göre belirleyeceği stratejiyi de tayin etmektedir.Bir devletin coğrafi konumu o devletin ticaretini,siyasetini ve sonuçta kalkınmasını büyük ölçüde etkiler.Coğrafi konum olarak diğer ülkelerin uzağında  olan devletlerin kalkınması ise yavaşlar.

Devletlerin kurulduğu bölgenin siyasi durumu ve coğrafi konumu devletleri nasıl etkiler

Sonraki Cevap: İnsan neden gıdıklanır