En Küçük Doğal Sayı Kaçtır

En küçük doğal sayı 0 dır.

Doğal sayılar 0,1,2,3,4... şeklinde tanımladığımız sayma sayılarıdır. Bu sayma sayıları arasında sıfır en küçük doğal sayıdır.

0.jpg

Bazı matematikçiler 0(Sıfır) sayısını doğal sayı olarak kabul etmemektedir. Fakat matematiksel işlem yapabilmek için sıfır sayısına ihtiyaç vardır.

En küçük doğal sayı kaçtır

Önceki cevap:Karınca yumurtası yağı günah mı?

2012-01-04 07:50:04

gül

bir şey diyeceğim öküz nerede

2014-10-28