Kadın peygamber yok mu

Dİnimzin inanışına göre peygamber olmak için bazı şartlar vardır.Bunlardan biride erkek olmaktır.Kuran`a göre kadın peygamber olmayışı ayetlerle açıklanmıştır.

Kuran`da kadın peygamber yokken,İncil ve Tevrat`ta kadın peygamberlerden bahsetmektedir.

Kuran`dan Ayetler

Yusuf - 109 . Senden önce de, şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik.

Nahl / 43 . Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun

Tevrat`ta Kadın peygamber

Tevrat`ın Tekvin 15/20 ayetinde, Peygamber Miryam`dan, Hakimler 4/de, Peygamber Debora?dan, 2. Tarihler 34/22 de, Şallum`un karısı, Peygamber Hulda`dan, Nehemya 6/14 de, Peygamber Nadya`dan söz eder.

İncilde `ki Kadın Peygamber

İncil, Luka 2/36 da, Aşer oymağından Fenuel`in kızı Anna adında çok yaşlı bir peygamber vardı Genç kız olarak evlenip kocasıyla yedi yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı.Şeklinde bir ifade yer alır.

Kuran-ı Kerim indikten sonra kadın değerli bir kişilik olmuştur ,korunan kollanan özel bir varlık olarak yerini almıştır.Bizi yaradan Cenab-ı Hak Peygamberliğin sabır,cesaret isteyen ve ağır bir görev olduğunu böylesine zor ve ağır bir görevi kadınlara yüklememiştir.

Neden hiç kadın peygamber yok

Önceki cevap:Slump Deneyinin amacı nedir, nasıl yapılır Sonraki Cevap: Masöz ilanları nasıl verilir, Evde Masaj nasıl yaptırılır

2013-04-01 17:00:08

berfin

neden allah kadın peygamber yoktur

2013-11-17

berfin

neden peygamber kadın yoktur.

2013-11-17