Adam öldürmenin cezası ne kadar

Tahrik sonucu adam öldürmek ,kasten adam öldürmek,nefsi müdafa gereği adam öldürmek olarak  verilecek cezalar farklılık göstermektedir.Bilerek ve kasten adam öldürmenin cezası müebbettir.

Yasaya Göre Adam Öldürme Cezaları

MADDE 81-(1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Nitelikli Durumlar

1- Tasarlayarak,

2-Canavarca hisle veya eziyet çektirerek

3-Yangın,tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle

4- Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı

5- Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı

6-Gebe olduğu bilinen kadına karşı

7- Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle

8-Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla

9-Kan gütme saikiyle

10-Töre saikiyle

MADDE 85. (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2) Birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi üç yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Tahrik Sonucu Adam Öldürmenin Cezası

MADDE 29- Haksız bir olayın  meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Adam öldürmenin cezası kaç yıl

Önceki cevap:Evde Bulyon nasıl hazırlanır Sonraki Cevap: Hangi Facebook Oyunu 2013

2013-04-08 18:58:10İdamKatilHapisMüebbetPolis