Bogomil nedir ?

Bogomil balkanlarda eskiden yaşamış olan Boşnakların İslamiyetten önce kabul ettikleri bir Hristiyan mezhebidir. Ancak mezhebin üyeleri kliseye karşıdırlar, çünkü begomil mezhebine göre dünya çok kötüydü, isa nın kardeşi ve tanrı nın diğer oğlu olan şeytan tarafından yaratılmıştı. bogomil akımının inanışlarına göre ortodoks kilisesinin törenleri, kutsal eşyalar, aslında şeytan tarafından yaratıldıkları için manasız ve gereksizdiler.

Begomil mezhebi haçtanda nefret ederler, nedeni İsanın hac üzerinde işkence çektirilip öldürülmüş olmasıydı. Bu mezhebe göre dünyanın yeniden yaratılması düşücesi savunuluyordu ve bunun için tek çare İsanın duasıydı. İsa dua ederse Dünya yeniden var olacaktı ve yeni dünyada gece ve gündüz dört kez yenilenecekti.

jesus-christ.jpg

Bogomil nedir

Önceki cevap:Bogie nedir ?