Object Oriented Programming nedir

OOP : ingilizce Object Oriented Programming kelimelerinin baş harfinden oluşur. OOP bir programlama tekniğidir. Birçok güncel  programlama dilinde kullanılmaktadır. Türkçeye Nesne Yönelimli Programlama olarak çevrilmiştir.

oop.png

Programlama tekniklerini ikiye ayırmak gerekirse fonksiyonel ve Nesne yönelimli olarak öncelikle ikiye ayrılır. Fonksiyonel programlamada tüm komutlar alt alta sayfalarca uzayan bir liste şeklinde yazılır. Nesne yönelimli programlamada ise fonksiyonlar ve değşkenler amacına göre gruplara ayrılıp farklı dosyalarda tutulur.

OOP kullanmanın en önemli avatajı kodların tekrar kullanılması ve güvenliği artırmasıdır.

Özellikle şu dört konu OOP için olmazsa olmaz şartlardır, güvenlik ve tekrar kullanılabilirlik için bu konuların da bilinemsi gerekir :

  • Encapsulation (Kapalılık)
  • Loose coupling (Gevşek bağlama)
  • Polymorphism (Kullanım Benzerliği)
  • Inheritance (Miras alma)

Oop nedir

Önceki cevap:Twitter ne demek ? Sonraki Cevap: Kamikazi nedir ?