Taşeronluk sistemi ve taşeron işçiler

Taşeronluk sistemi giderek artan bir çalışma sistemidir. Yasada alt işveren olarak tabir edilen taşeron,  bir kurumun yardımcı işlerini yapan kuruluşlardır.Örneğin bir alışveriş merkezinin temizlik işçileri aslında temizlik firmasının çalışanı olup, alışveriş merkezinin temizlik işlerini yürütmek ile görevlidir. Yani alışveriş merkezi asıl işveren olurken, temizlik firması ise alt işverendir. Taşeron işçiler ana firmanın asıl işinden ziyade, asıl işin yürümesine yardımcı olacak işlerde veya işin gereği uzmanlık gerektiren işlerde faaliyet gösteren çalışanlardır. Sorumluluk olarak bağlı bulundukları alt işverene karşı sorumludurlar. Alt işveren ise asıl işverene karşı sorumluluk taşımaktadır.

taseron-isci.jpg

En çok hangi işçiler taşeron işçi olarak çalışmaktadır?

 1. İnşaat işçileri
 2. Temizlik işçileri
 3. Güvenlik görevlileri
 4. Maden-çelik işçileri
 5. Bilişim çalışanları
 6. Kamuda çeşitli görevlerde çalışan işçiler (Karayolları işçileri, devlet hastaneleri çalışanları,üniversite çalışanları, belediyede çalışan temizlik işçileri gibi)

Taşeron işçiler neden tercih edilir?

 1. Daha az maliyet: Şirketlerin taşeron kullanmalarındaki en büyük sebeplerden biri maliyetleri düşürmektir. Sigorta gibi maliyetleri karşılamadıkları için daha düşük ücretler ödeyerek işlerini yaptırabilirler.
 2. Uzmanlık güvencesi: Taşerona bırakılan işler sayesinde şirketler o işin uzmanı olan kişilere işlerini yaptırabilir. Taşeron firma bunun güvencesi vermiştir.
 3. Tek kişi ile muhattap olunması: Şirketlerin taşeron tutmalarındaki bir diğer sebep ise işçiler ile tek tek muhattap olmak yerine sadece taşeronların sorumlusu ise muhattap olmalarıdır. Böylelikle işçilerden gelen sorun ve şikayetler ile ilgilenmemiş olurlar.

Taşeron işçilerin sıkıntıları nelerdir?

 1. Düşük ücretler (Bir çoğunun asgari ücret aldığını belirtmekte fayda var. Uzmanlıklarına göre artan maaşları olmasına karşın asıl işveren de daha yüksek maaşlar söz konusudur.)
 2. Mesai saatlerinde yaşanan sorunlar
 3. Eksik  ve/veya geç ödenen ücretler
 4. Sigorta primlerinin eksik yatabilmesi
 5. İş güvencesi yoksunluğu
 6. Yıllık izinler ile ilgili sorunlar
 7. Kıdem tazminatı
 8. Tatil günlerinin dengesizliği
 9. Hem işverenleri tarafından, hem de taşeron olarak firma tarafından baskıya uğramaları
 10. Sendikalaşma konusunda yaşanan sorunlar
 11. Kadrolaşamama

Her yaklaşan seçim döneminde taşeron işçiler ile ilgili vaadlerde bulunan siyasiler, seçim sonrası bu vaadlerinin çok az bir kısmını ya da hiçbiri gerçekleştirmemektedir. Özellikle asıl işveren çalışanları ile taşeronlar aynı işi yapmalarına karşın hem daha az ücret hem de iş güvencesinden yoksun olması ile birlikte kadro talep etmektedirler. Bu talepler çok nadir olarak kadroya dönüşebilmekte ya da ücretler çok az da olsa değişebilmektedir.

Taşeron nedir

Önceki cevap:Hapşırığı engellemek için ne yapmalıyım Sonraki Cevap: Farklı Evlilik Teklifi Fikirleri