Tekerleme ne demektir

hikaye.jpg

 

Tekerleme anlam olarak: "ağızda yuvarlanan söz, saçma kafiyeli söz, eşsesli kelimelerle kurulu konuşma" anlamlarına gelir.

Tekerleme masal, hikaye, bilmece ve tiyatro gibi bazı edebi türler içinde veyahut bağımsız olarak söylenen ölçülü ve kafiyeli sözlerdir. Kapsamlı Tekerleme örneklerimize bakarak fikir sahibi olabilirsiniz.


Tekerlemeler çocuk folklorunda hoşça vakit geçirmek, konuşma kabiliyetini artırmak, oyunlarda eş seçimi ve ebe seçimi için kullanılır. Masal tekerlemesi, oyun tekerlemesi gibi adları bulunur. En fazla çocuk oyunlarında, masalların başında ve sonunda söylenir.

Yöreye göre değişik isimlerle tekerleme söylendiği bilinir. Doğu Anadoluda döşeme, Güney Anadoluda sayışma denir.

Karagöz ve ortaoyununda muhavere, çocuk oyununda ebe seçmece adı ile bilinir. Türk edebiyatında ilk tekerleme örneklerine XI. yüzyıldan itibaren rastlanır. Divanü Lügat-it-Türk`te bazı tekerlemeler bulunur.

Tekerleme Nedir

Önceki cevap:2013 Sigara Fiyatları Sonraki Cevap: Affiliate Marketing Ne Demek