Telefonu Garanti Kapsamında Neler vardır

cep-tel-kirik.jpg

Cihazın garantili olarak işlem görebilmesi için  firmanın garanti şartlmarına uyması gerekmektedir.Ürün tüketici tarafından herhangi bir zarar görmeden kendinden kaynaklanan sorunlar varsa tabiki parçalar garantiye girmektedir fakat dış etken yada tüketiciden kaynaklanan sorunlardan dolayı cihaz zarar gördüyse garantiye girmemektedir.Bazı firmalar garanti harici ürüne sigorta yapmaktadır.Ürün garantisinde bu olanaktan yararlanılamasa bile sigortadan yararlanılabilmektedir.

CEP TEL GENEL GARANTİ ŞARTLARI

1-Garanti süresi, Ürün `ün ilk kullanıcı - Müşterisi tarafından faturası ile beraber teslim alındığı tarihten itibaren 2(iki) yıl dır.

2-Cep Telefonu` nun  yetkili Teknik Servise gelişinde, garanti belgesinin veya satış faturasının, aslının veya okunaklı fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.

3-Garanti Belgesinin veya Satış faturasının muteber kabul edilebilmesi için; satıcısı tarafından eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması şarttır. Faturatarihinin yazılması, firma kaşesinin vurulması, firma yetkilisine ait imzanın ve cihaza ait seri numaralarının yazılması gerekmektedir. Aksi durumlarda garanti geçersizdir.

4-Üretici/İthalatçı/Distribütör, Garanti Sertifikası veya Satış faturasında verilen bilgilerin eksik veya okunaksız olduğunda ücretsiz servis sağlamayı reddetme hakkını saklı tutar.

5- Sağlanan garanti süresi içinde meydana çıkacak anlaşmazlıklarda Fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası ve/veya okunaklı fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır

6-Ürün garanti süresi içerisinde ve garanti şartlarının tamamını taşıması halinde, üretim hatalarından dolayı gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ücretsiz olarak onarılır ve müşteriye teslim edilir.

7-Garantiden yararlanmak için Garanti Belgesinin veya Satış faturasının ibrazı şart olduğundan ve Garanti Belgesi veya Satış Faturası yeniden düzenlenmeyeceğinden Garanti Belgesi veya Satış Faturası, garanti süresince güvenli bir yerde saklanmalıdır

8-Ürün`ün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde(onarımda)  geçen süre garanti süresine eklenir.

9-Garanti kapsamında ürünün onarımı yapılamayacak ise, ürün yenisi ile değiştirilir. Yapılan değişimde verilen cihazın garantisi olarak değişimi yapılan önceki ürünün garantisi devam eder

10-Malı tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

11-Ürünün; teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla iki yıl içersinde, Aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan ararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Yetkili servisin düzenleyeceği rapor ile arızanın tamir olamayacağının, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanmasının, belirlenmesi durumlarında, Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmemesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

12-Her ürün; kullanım amacına, fiziki şekline, kullanıldığı ortama ve sahip olduğu özelliklere göre, diğer ürünlerden ayrılır. Bu sebepten dolayı, ürünlerin kullanım kılavuzlarında değişik uyarı ve önlemlerin olması kaçınılmazdır. Ürünlerin kullanım kılavuzlarında yer alan uyarı ve önlemler dışında kalan kullanım şekli tüketicinin sorumluluğundadır.

Ürün`ün kullanım kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından, montajının yapılmasından ve kullanıcının hatasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır ve bu arızalar garanti kapsamında tamir edilemez.

CEP TELEFONLARI GARANTİ KAPSAMINA  GİRMEYEN DURUMLAR


1-Ürünün garanti kapsamında tamir olabilmesi için, Garanti Belgesi veya Faturası mutlaka servise ibraz edilmelidir. Aksi durumlarda garanti kapsamında tamir yapılmaz.

2-Garanti Belgesinin veya Satış faturasının muteber kabul edilebilmesi için; satıcısı tarafından eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması şarttır. Fatura tarihinin yazılması, firma kaşesinin vurulması, firma yetkilisine ait imzanın ve cihaza ait seri numaralarının yazılması gerekmektedir. Aksi durumlarda garanti geçersizdir.
3-Kötü kullanım nedeniyle oluşan tüm arızalar (örneğin talimatların Bakım veya diğer bölümlerinde belirtilmeyen şekilde gerçekleştirilen kullanım, vs.)
4-Fatura, garanti belgesi üzerindeki seri numarasının ürünün üzerindeki seri numarasını tutmaması cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz kılınır.
5-Fatura ve/veya garanti belgesi üzerinde, ilgili ürüne ait; satın alma yılı, ayı ve günü, müşteri adı, satıcı adı, ve ürünün seri numarası vb. bilgiler üzerinde herhangi bir tahribat ve/veya değişiklik yapıldığında o ürünler garanti kapsamına girmez.
6-Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez.

7-Kullanıcı hatasından kaynaklanan sorunlarda ürünler garanti kapsamına girmez.
8-Kötü kullanım nedeniyle oluşan tüm arızalar (örneğin talimatların Bakım veya diğer bölümlerinde belirtilmeyen şekilde gerçekleştirilen kullanım, vs.)

9-Üretici/İthalatçı/Distribütör yetkili servisi haricinde kişiler tarafından cihazın açıldığının tespiti, gerçekleştirilen montaj ve/veya onarımların, yedek parça veya aksesuar değiştirme, temizleme, vs. nedeniyle oluşan tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.

10-Ürünü yüksek ısı ve nem koşullarında, naftalin veya zararlı haşere ilaçları, vs. yanında saklamak gibi dikkatsiz veya yanlış depolama, nedeniyle oluşan tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.
11-Sıvı ile temas ya da darbe elektronik cihazlarda ileride farklı arızaların oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle onarımı yapılsa dahi garanti harici kalacaktır. Böyle cihazlara onarım garantisi verilmez. Tamir edilen arıza tekrarlayabilir ve/veya farklı arızalar oluşabilir. Bu durumdan ilgili Teknik Servis sorumlu tutulamaz.
12-Ürünün kılıfı içine giren kum, çamur, vs. nedeniyle oluşan tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.
13-Bu tür cihazların servis girişlerinin garanti dahili yapılmış olması durumu değiştirmez. Nihai karar  Üretici/İthalatçı/Distribütör laboratuarlarında yapılacak inceleme sonucu verilir.

Telefon Garantisi ile cam veya tuşlar değişebilir mi

Önceki cevap:Gündüz ve Gece ne zaman uzar ve kısalır Sonraki Cevap: 2013 bayram günleri