Atla deve değil sözü ne demektir

"Atla deve değil" sözü bir deyimdir. Anlamı ise işin büyütülecek kadar zor olmadığı, üşenilmemesi gerektiğini ifade eder. Aynı zamanda eğer satın alınacak bir şey ise o kadar pahalı olmadığını da ifade etmektedir. Bu deyimde at ve devenin büyük ve iri olmalarına bir gönderme vardır. Malum topraklarımızda o kadar büyük hayvanlar yok ki atalarımız da böyle bir deyim türetmişler. smiley s49 Bunu kanıtlayan  sözler ise " Deveden büyük fil var", "Deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder." atasözlerimiz ile "At gibi" "Deve gibi" deyimlerimiz vardır.

At ve deve ile ilgili çok fazla atasözü ve deyim türetilmiştir. Bakalım siz aşağıdakilerden kaç tanesini duymuştunuz ya da biliyorsunuz? smiley s1

yavru-at-ve-annesi.jpg

At ile ilgili atasözlerimiz:

 • At, adımına göre değil, adamına göre yürür
 • At arıklıkla, yiğit gariplikle
 • At at oluncaya kadar sahibi mat olur
 • At beslenirken, kız istenirken
 • At binenin kılıç kuşananın
 • At binicisine göre eşinir
 • At binicisini tanır
 • At görür aksar, su görür susar
 • At olur meydan olmaz, meydan olur at olmaz
 • At ölür, itlere bayram olur
 • At ölür meydan  kalır, yiğit ölür şanı kalır:
 • At yedi günde, it yediği günde
 • At yiğidin yoldaşıdır
 • Ata arpa, yiğide pilav
 • Ata binen nalını mıhını arar
 • Ata binersen Allah`ı, attan inersen atı unutma
 • Ata da soy gerek, ite de
 • Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli
 • Ata eyer gerek, eyere er gerek
 • Atı atasıyla, katırı anasıyla
 • Atım tepmez, itim kapmaz deme
 • Atın bahtsızı araba düşer
 • Atın dorusu, yiğidin delisi
 • Atın ürkeği, yiğidin korkağı
 • Atın varken yol tanı, ağan varken el tanı
 • Atına bakan ardına bakmaz
 • Atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz
 • Atlar tepişir, arada eşekler ezilir
 • Atta, avratta uğur vardır
 • Atta karın (alın), yiğitte burun
 • Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek
 • Atlıya saat olmaz

At ile ilgili deyimlerimiz:

 • At çalındıktan sora ahırın kapısını kapamak
 • At elin, it elin, bize ne
 • At gibi
 • At hırsızı gibi
 • At izi it izine karışmak
 • At koşturmak
 • At oynatmak
 • At pazarında eşek osurtmuyoruz
 • Ata binmeden ayakları sallamak
 • Ata et, ite ot vermek
 • Atı alan Üsküdar`ı geçti
 • Atı eşkin, kılıcı keskin
 • Atın ölümü arpadan olsun
 • Atın yürükse bin de kaç
 • Atına eşek mi dedik?
 • Atla arpayı dövüştürmek
 • Atla deve değil ya
 • Attan inip eşeğe binmek
 • Atıl kovalamak
 • Atlıyı attan, yaylıyı yoldan çevirmek

deve-ile-yavrusu-981.jpg

Deve ile ilgili atasözlerimiz:

 • Deve boynuz ararken kulaktan olmuş
 • Deve, deve yerine çöker
 • Deve Kabe`ye gitmekle hacı olmaz
 • Deve yerine deve çöker
 • Devenin derisi  eşeğe yük olur
 • Deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez
 • Deveye burç gerek olursa boynunu uzatır
 • Deveyi yardan uçuran (atan) bir tutam ottur.
 • Deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı

Deve ile ilgili deyimlerimiz:

 • Deve değil ki yedi yerinden boğazlansın
 • Deve gibi
 • Deve hamuru gibi
 • Halep yolunda Deve izi aramak
 • Deve kini
 • Deve nalbanda bakar gibi
 • Deve olmak
 • Deve yapmak
 • Deve yürekli
 • Devede kulak
 • Yok devenin nalı
 • Devenin pabucu
 • Deveye boynun eğri demişler; nerem doğru ki demiş:
 • Deveye hendek atlatmak
 • Deveyi düze çıkarmak
 • Deveyi havutuyla yutmak

Atla Deve Değil ne demek

Önceki cevap:Vitamin desteği ne zaman alınmalıdır