Psikoloji ne demektir ?

PSİKOLOJİ NEDİR?

PSİKO  + LOJİ = PSİKOLOJİ
(psyche) (logos)

Psikolojiye dair ilk bulgular Aristo başta olmak üzere eski Yunan filozoflarının yaşamın doğası`na dair bıraktıkları kalıntılara  dayanıyor. Aristo`nun psiko kavramıyla hayatın özüne gönderme yapmasından sonra terim Yunanca`ya zihin anlamında kazandırılıyor. Psikoloji kavramı ise,psiko terimiyle, Yunanca`da bilim anlamına gelen lojiteriminin birleşimiyle ortaya çıkıyor.Bu kavramada psikoloji deniliyor.

GÜNÜMÜZDEKİ PSİKOLOJİ:

Günümüzde ise, psikoloji davranış ve zihinsel işleyişlerin bilimi olarak tanımlanıyor. Öyleyse, bu tanımdan da anlaşılabileceği üzere psikoloji tanımında üç anahtarımız vardır

BUNLAR ŞÖYLEDİR:

1) Bilim
2) Davranış
3) Zihinsel işleyişler

Psikoloji Nedir

Sonraki Cevap: Blueberry nedir ?