Skolastik düşünce nedir?

Kelime anlamı, okul felsefesi demektir. (school kelimesinin laticesidir)

Skolastik düşünce; dar düşünce ve sınırlandırılmış düşünce demektir. var olan bir düşüncenin dışında hiç bir düşünceye hayat hakkı tanımamaktadır. Tüm düşüncelere siyah beyaz gibi bakmalı ve başka hiç bir renk ile ilgilenilmemelidir.

Ayrıca skolastik düşünce ortaçağ avrupasında kilisenin de etkisiyle hakim olan yeniliğe kapalı baskıcı bir düşünce sistemi olarak gelişmiş bir düşünce türüdür.

socrates.gif

Skolastik düşünce nedir

Önceki cevap:Smtp server nedir? Sonraki Cevap: Barfix ?

eda berfin bıçkı

SKOLASTİK DÜŞÜNCE HAKKINDA 20 TANE BOŞLUK DOLDURMA SORUSU

2013-04-27