Turkiyedeki En iyi universiteler

TuRKiYEDE EN iYi 50 uNiVERSiTE iSiMLERi

1.ORTA DOgU TEKNiK uNiVERSiTESi

2.BOgAZici uNiVERSiTESi

3.BILKENT UNiVERSITY

4.iSTANBUL TEKNiK uNiVERSiTESi

5.ANKARA uNiVERSiTESi

6.HACETTEPE uNiVERSiTESi

7.GAZi uNiVERSiTESi

8.EGE uNiVERSiTESi

9.SABANCI uNiVERSiTESi

10.ANADOLU uNiVERSiTESi

11.YILDIZ uNiVERSiTESi

12.cUKUROVA uNiVERSiTESi

13.iSTANBUL BiLGi uNiVERSiTESi

14.iSTANBUL uNiVERSiTESi

15.iNoNu uNiVERSiTESi

16.SELcUK uNiVERSiTESi

17.DOKUZ EYLuL  uNiVERSiTESi

18.ULUDAg uNiVERSiTESi

19.KOc uNiVERSiTESi

20.BAsKENT uNiVERSiTESi

21.AKDENiZ uNiVERSiTESi

22.SULEYMAN DEMiREL uNiVERSiTESi

23.ON DOKUZ MAYIS uNiVERSiTESi

24.T.C ERCiYES uNiVERSiTESi

25.MARMARA uNiVERSiTESi

26.TRAKYA uNiVERSiTESi

27.iZMiR YuKSEK TEKNOLOJi ENSTiTuSu

28.KARADENiZ TEKNiK uNiVERSiTESi

29.ADNAN MENDERES uNiVERSiTESi

30.AFYON KOCATEPE  uNiVERSiTESi

31.cANAKKALE ONSEKiZ MART uNiVERSiTESi

32.SAKARYA uNiVERSiTESi

33.GAZiANTEP uNiVERSiTESi

34.BEYKENT uNiVERSiTESi

35.YEDiTEPE uNiVERSiTESi

36. DOgUs uNiVERSiTESi

37. FATIH uNiVERSiTESi

38. TOOB  EKONOMi VE TEKNOLOJi uNiVERSiTESi

39. cANKAYA uNiVERSiTESi

40. CUMHURIYET uNiVERSiTESi

41. KAHRAMANMARAs SUTcu iMAM uNiVERSiTESi

42. TC iSTANBUL KuLTuR uNiVERSiTESi

43. MERSIN uNiVERSiTESi

44. DiCLE uNiVERSiTESi

45. BALIKESIR uNiVERSiTESi

46. GALATASARAY uNiVERSiTESi

47.YuZuNCu YIL uNiVERSiTESi

48. ESKisEHiR OSMAN GAZi uNiVERSiTESi

49. ATATuRK uNiVERSiTESi

50. IsIK uNiVERSiTESi

En iyi universiteler

onceki cevap:calgi Aleti TEF veya DEF Sonraki Cevap: istanbul kickbox salonlari adresleri