Allah kimdir, nerededir ?

Allah: Kur`an-ı Kerim`de tanımlanan tek, eşi ve benzeri bulunmayan yaratıcının adıdır. İslam dinine mensup olmak için herşeyden önce Allah`ın varlığına inanmak gerekir.

Allah`ın 99 tane ismi bulunmaktadır bu isimlerine Esma-ül Hüsna denilmektedir. Bu isimler onu tanımlayan sıfatlardır. Müslümanlar; Allah lafzının ardından Celle Celaluhu (c.c.) veya Teala (Yüce) gibi övücü sözler kullanırlar.

Allah Kur-an`da tanımlandığına göre insana şah damarından daha yakın ike aynı zamanda herşeyin üzerindedir. Herşey onda başlar ve onda biter. Onun parçası olmayan hiçbirşey yoktur. herşeyi o yaratmışır.

Tüm dinlerde üstün bir yaratıcı veya insandan daha üstün güce sahip olan bir gücün varlığı bilinmektedir. Ateistler dahi bir yaratıcıyı kabul etmezken tabiat adı altında herşeyi dengeleyen bir gücün varlığına inanır. Bir açıdan bakınca evrendeki denge ve kusursuzluğun milyonlarca yıldız bozulmamış olması ateistlere bile anlamlı ve saygı duyulması gereken bir olay olarak görünür.

Allah ne demek

Önceki cevap:Bokoma nedir ?