Dede korkut hikayeleri özellikleri

dedekorkut.jpg

Dede Korkut hikayeleri`ni duymayan olduğunu sanmıyoruz.Dede Korkut hikayeleri genellikle hem geçmişten hemde gelecekten haber veren hikaye türlerindendir.

Dede Korkut 570-632 yılları arasında, Hz. Muhammed(s.a.v) zamanında yaşadığı rivayet edilmektedir.Dede Korkutun hem geçmişten ve hem de gelecekten haber veren, kerem sahibi bir evliya olduğu rivayet edilmektedir.Ozanların Başı  olarak da bilinen Dede Korkut`un, Peygamberimiz`in duasını aldığı ve Oğuzlara Müslümanlığı öğrettiği de bu rivayetlerle günümüze kadar ulaşmıştır.Dede Korkut, tüm Türk kavimlerinin atasıdır.Dede Korkut Türk  hükümdarlarının akıl hocası ve veziri olduğu söylenmektedir.Dede Korkut hikayeleri destan özellikli ve pek çok halk kahramanının mücadelelerini anlatmaktadır.Dede Korkut Türk toplumunun savaşları ve barışları ile birlikte, aile ve eğitim yapısıyla üstün ahlak ve karakter sağlamlığı ile hikayelerinde dikkat çekmektedir.Rivayetlere göre o ölümüyle  bile evliyalığını, bilge kişiliğini göstermektedir.

Dede Korkutun Bilinen Hikayeleri

1)Dirse Han Oğlu Boğaç Han

2)Salur Kazan`ın Evinin Yağmalanması

3)Kam Büre Beg Oğlu Bamsı Beyrek

4)Kazan Beg Oğlu Uraz Beg`in Tutsak Olması

5)Duha Koca Oğlu Deli Dumrul

6)Kadılık Koca Oğlu Yegenek

7)Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı

8)Begel Oğlu Emren

10)Uşun Koca Oğlu Seğrek

11)Dış Oğuz`un İç Oğuz`a Asi Olması

Dede korkut hikayeleri niçin yazılmıştır

Önceki cevap:ilkokul diplomamı tekrar almak istiyorum Sonraki Cevap: Yurt dışı viza almak için Evlilik