Demokrasi´nin Anlamı nedir

Demokrasi, bütün vatandaşların, devlet politikası hakkında söz söylemekte eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir.

Yunanca  dimokratia(yani dimos, halk, toplum, yani kratos, iktidar) sözcüklerinden türemiştir.

Türkçeye, Fransızca democratie sözcüğünden gelmiştir. Daha çok devlet yönetim biçimi olarak bilinmesine rağmen, üniversiteler, işçi ve patron  organizasyonları ve bazı sivil kurum ve kuruluşlar da demokrasi ile yönetilebilirler. Demokrasinin ana yurdu olan Eski Yunanistan`daki filozoflar (Aristo ve Eflatun gibi) demokrasiyi eleştirmiş, o zamanlarda halk içinde "basit insanların yönetimi" gibi aşağılayıcı kavramlar kullanılmıştır.

Fakat demokrasi diğer yönetim şekillerinin arasından sıyrılarak günümüzde en yaygın olarak kullanılan devlet yönetim biçimi haline gelmiştir. Artık siyaset bilimciler hangi sistemin daha iyi olduğundan çok hangi demokrasinin daha iyi olduğu tartışmasına girmişlerdir.

secim-kuyrugu.jpg

secim.jpg

Demokrasinin anlamı günümüzde hala tartışılmaktadır.  Bunun sebebi kendi görüşlerini haklı çıkarmak isteyen kişilerin "demokrasi böyle gerektiriyor" veya "doğru demokrasi bizim yaptığımızdır" şeklinde kendilerini haklı çıkarmaya yönelik işlem yapmalıarıdır.

Demokrasi nedir

Önceki cevap:kısaca demokrasi Sonraki Cevap: Renkli çamaşırlar nasıl yıkanır

sude aksay

demokrasi ile ilgili çok iyi örnekler vermişler ve çocukların okuya bildiği şeyler var

2013-10-21