Demokrasi nedir

Puan: 10 out of 10 | Oy veren : 1 kişi. | Toplam Puan: 10.

Demokrasi, bütün vatandaşların, devlet politikası hakkında söz söylemekte eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir.

Yunanca  dimokratia(yani dimos, halk, toplum, yani kratos, iktidar) sözcüklerinden türemiştir.

Türkçeye, Fransızca democratie sözcüğünden gelmiştir. Daha çok devlet yönetim biçimi olarak bilinmesine rağmen, üniversiteler, işçi ve patron  organizasyonları ve bazı sivil kurum ve kuruluşlar da demokrasi ile yönetilebilirler. Demokrasinin ana yurdu olan Eski Yunanistan`daki filozoflar (Aristo ve Eflatun gibi) demokrasiyi eleştirmiş, o zamanlarda halk içinde "basit insanların yönetimi" gibi aşağılayıcı kavramlar kullanılmıştır.

Fakat demokrasi diğer yönetim şekillerinin arasından sıyrılarak günümüzde en yaygın olarak kullanılan devlet yönetim biçimi haline gelmiştir. Artık siyaset bilimciler hangi sistemin daha iyi olduğundan çok hangi demokrasinin daha iyi olduğu tartışmasına girmişlerdir.

secim-kuyrugu.jpg

secim.jpg

Demokrasinin anlamı günümüzde hala tartışılmaktadır.  Bunun sebebi kendi görüşlerini haklı çıkarmak isteyen kişilerin "demokrasi böyle gerektiriyor" veya "doğru demokrasi bizim yaptığımızdır" şeklinde kendilerini haklı çıkarmaya yönelik işlem yapmalıarıdır.

Demokrasi´nin Anlamı nedir yorumlar (1)2012-11-14 12:15:55, Güzel: 70 , Kötü: 47

demokrasi-nedir.jpg

Demokrasi`nin Tarihçesi

Demokrasi`nin temelleri akdeniz bölgeisndeki ülkelerden gelmektedir, 6.  yüzyılda Yunanlı filozoflar demokrasiyi geliştirmiştir. PIOUS isimli eski yunan sistemi bugünkü demokrasiye en yakın yönetim şeklidir.

Tarihteki birçok ülkede kral yerine bakan veya ona yardımcı olan kişiler bulunmuştur, fakat kral her zaman en üstün güç olduğu için ona akıl veren vezirlere karşı çıkma hakkı herp vardı. Oysa demokrasi demek halkın yönteimi demektir ve demokraside hiçbir zaman tek adam yönetimi olmaz. Yöneticiler sürekli dğeişmek zorundadır. Aksi halde seçimle gelmiş olsa bile insanları dinlemeyen bir diktatör sistemine dönüşür.

Tarihteki yunan yönetiminde Onbin kişiden küçük topluluklar halinde yaşayan yunanlılar hükümetin aldığı her kararda söz hakkı kullanırdı ve oy hakkı bulunurdu. Millet vekili gibi aracı insanlar gerekmezdi, halk birebir oylarda kendileri karar verirdi.

Fakat yunan yönetim sistemindeki zayıf yön: Kadınlar ve köleler oy hakkınd aship değildi, erkekler ülkeyi yönetmesi sakıncalı olmasa da geride kalan kesim %50 yi geçmekteydi. Bu duruma halkın yönetimi değil "Erkek egemen demokrasi" sistemi de denilebilir.

Tarih ilerledikçe farklı ülkeler bu yunan yönetim sistemini alarak kendi bünyesinde değiştirip kullandılar ama hiçbiri yunanlılar kadar demokrasi anlayışına yaklaşamadı.

Daha sonraki dönemlerde roma imparatorluğu M.Ö 509 yılında benzer bir sistem geliştirdi. Romada soylular sınıfı bulunmaktaydı ve yönetimde sadece onları hakkı ve oyları geçerli olmaktaydı. Bugünkü millet vekilleri gibi çalışan soylular sahip oldukları gücü kullanarak devlet adına verilen kararlarda oy kullanabiliyordu.

Roman politikacı ve düşünür Cicero seçimlerde herkesin eşit oy hakkına sahip olması gerektiğini savunmuştur. Onun gibi düşünen felsefecileresas gücün insanlardan geleceğini söylemiştir.

Orta Çağda Demokrasi

Hristiyanlığın yükselişine kadar demokrasi gerçek gücüne erişemedi, hristiyanlıkta "Tüm insanlar tanrı katında eşit yaratılmıştır" söylemi ile güçlenen demokrasi savunucuları seslerini yükseltmiştir.

Feodalizm döneminde iyice artan demokrasi arayışları ile mahkemeler kurulmuş ve bu mahkemeler ile jüri sistemleri bugünküadalet sisteminin temellerini oluşturmuştur. Daha sonra gelen parlementer sistemler ve kral emrinde çalışan soylular sistemi yavaş yavaş bugünkü demokrasiyi oluşturma yönünde değişime uğramıştır.

 

İngilterede Demokrasi


M.S 1215 yılında ingilterede  Magna Carta isimli düşünür demokrasi için yeni bir çığır açmıştır. Soyluların baskısı ile Kral John Parlemento veya Kanun koyucu adı verilen sistemi desteklemiştir. Böylece Kral`dan daha üstün bir güç ilk defa onaylanmış oldu.Sonraki yıllarda (1628) kral parlemento`dan izinsiz vergi alamayacak duruma geldi. Konuşma özgürlüğü kabul edildi. İnsanlara kendini ifade etmesi için daha fazla yetki verildi. Fakat ingiltere`de halen gerçek demokrasi duygusu oluşmamıştı, İleriki yıllarda Amerikada kurulana kadar demokrasi gerçek kişiliğini bulamadı.

Amerikan Devrimi


Çağdaş demokrasiye uzanan yolda en sağlam adımlar Amerika devrimi ile atıldı. Bağımsızlık bildirgesi(1776) ile demokrasi temelleri eski filozoflardan alınıp modern temellerle Thomas Jefferson tarafından yeniden yazıldı.

Fransız devrimi ile yine benzer bir fikir akımı başladı ve özgürlüğün eşit adalet ve kendini ifade etme temellerinde yükselmesi ile oluşacağı fikri yerleşti.

İnsan hakları bildirgesi ile demokrasi gerçek kişiliğine kavuştu. Tüm dünyada yayılan devrim akımları halkların daha özgür ve yöneticilerin tek adam yerine daha geniş bir kitleden emir alması fikiri olarak dönüştü, Dünyada halen diktatör ve Oligarşik düzenler bulunmaktadır. Fakat tüm bu yönetim sistemleri demokrasi arayışı ile son bulup devrimlerle yıkılmaktadır.

demokrasi.jpg

Demokrasi´yi kim buldu yorumlar (1)2013-01-10 13:06:16, Güzel: 14 , Kötü: 3

Demokrasi kısaca : Çoğunluk söz söylediğinde azınlık sessiz kalır.

Bunun aksini iddia etseler de tüm dünyada sistem budur. Oysa demokraside azınlıkların haklarının da korunması gerekir.

kısaca demokrasi yorumlar (0)2012-12-17 09:20:16, Güzel: 16 , Kötü: 7

Önceki Soru:Omegle nedirSonraki Soru:Köfte nasıl yapılır