Demokrasi´yi kim icat etti

Demokrasi ilk çağlarda yunan topraklarından çıkmıştır. İsa`dan önce altıncı yüzyılda temelleri atılmış ve zamanla bugünkü halini almıştır.

Kelime anlamı olarak yunanca demos (insan) ve kratein (yönetmek) kelimelerinin birleşmesinden oluşur.İki kelime bir araya gelince İnsanların Yönetimi olarak çevrilebilir.

 

Demokrasi nedir: Tarihsel gelişimine bakıldığında demokrasi en düzgün şekli ile yunanlarda kullanılmıştır. Yunan felsefesine göre en kötü yönetim biçimi bir kişinin zevkine göre kurulan diktatör sistemidir. Yunanistanda zamanla kurulan tüm yönetim biçimleri diktatörlük karşıtı olarak gelişmiştir. Kurulan şehir yönetimleri genellikle 10.bin kişiden az topluluklardı ve her türlü karar için seçimler yapılırdı. Ülkeyi temsil eden bir lider yerine halkın kararları geçerli olurdu. Yaşayan her birey seçimde oy kullanırdı. Tma bir demokrasi gibi görünse de kadınlar ve köleler oy kullanamazdı. Tabi bu ikisinin toplamı halkın 6yarısını oluşturduğu için adil bir seçim yapılmamaktaydı.

Daha sonra roma imparatorluğunda benzer sistemler geliştirildi. 1215 yılında ingilterede Magna Carta tarafından  daha demokratik bir sistem geliştirildi. Parlemento sisteminin temellerini atacak bu yapıda kralın emirlerini sorgulayan ve kararlarında oy hakkı bulunan halkın vekilleri görev almaktaydı. Daha sonra 1776 yılı sonrasında Amerikan devrimi ile demokrasi farklı bir boyut kazanarak krallık sistemi yerine halkın vekilleri ve herkese eşit oy hakkı getirildi.

Demokrasi nasıl ortaya çıkmıştır

Önceki cevap:İnanç Turizmi Nedir Sonraki Cevap: php 503 service unavailable