Edebiyat

Edebiyat hakkında herşey, Edebiyat nedir kimdir, Edebiyat sorular ve cevaplar. Edebiyat nasıl. Edebiyat niçin. Edebiyat ne zaman. Edebiyat neden...

Edebiyat

Edebiyat konusunda sorular ve Edebiyat verilen cevaplar, Edebiyat nasıl, nezaman, niçin, nedir, kim, Nerede, Tüm yorumlar, cevaplar.


Berduş nedir

Genellikle berduş dendiğinde ilk akla gelen sarhoş bertaraf olan ,yaşamla ilişkisini kesmiş kendi dünyasında aylak amaçsız hiç bir işi gücü olmadan yaşayan kimseler gelir akla. Berduşluk genellikle kendini perişan haline inandırmış olan kişilerdir.Kendini hiç birşeye faydalı olarak görmeyen bir baltaya sap olamayan,emeksiz,uğraşsız yaşamı kendi ,Edebiyat...

Dilekçe nasıl yazılır

DİLEKÇE NASIL YAZILIR: İstek veya şikayetinizi bildireceginiz dilekçede ilk önce dilekçeyi verecegimiz kurumun adını büyük harflerle yazalım. Başlığımızı attıktan sonra, bir paragraf halinde dilekçeyi vereceginiz kuruma isteginiz ya da şikayetiniz neyse kısa ve öz bir şekilde yazalım. İsteğinizi ya da şikayetizi yazdıktan sonra satır başı yaparak ,Edebiyat...

Soyka nedir

Soykanın birçok manası vardır. Özellikle bazı şivelerde Soyka kelimesi birden fazla anlamda kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre soykanın anlamı; Bir kişi öldüğü zaman üzerinde bulunan elbiseler ve eşyaların tümüne soyka denilmektedir. Soykanın asıl kökeni Bulgarca`dır. Bulgarca bu kelime Cins kuşlar için kullanılmaktadır. Ayrıca argoda; ars,Edebiyat...

Dolaylama ne demek

Dolaylama: Türkçe`de bir varlığı tek kelime ile ifade edebilecekken birden çok kelime kullanmaktır. Örneğin: Bacasız saanyi, Yavru Vatan,  Ege`nin incisi gibi. Dolaylama ile kendine özgü tek bir cisim anlatılırken ayrıca onun özellikleri de belirtilmiş olur.,Edebiyat...

Münakaşa nedir

Münakaşa  en az iki kişi arasında meydana gelen kuralları olmayan kontrolü kişilerin elinde olmadan devam eden fikirlerin beyanıdır.Münakaşalarda herkesin doğruları kendi savundukları fikirlerdir.Karşı tarafın fikir yada düşüncelerinin münakaşa anında bir önemi yoktur. Münakaşada birbirlerine zıt iki fikir karşılıklı gelir.Halkın dilinde münakaş,Edebiyat...

Bkz. nedir

Bakınız demektir. bir konu içerisinde başka bir konu sayfa ya da bilgi kaynağına referans vermek için kullanılır. Genellikle sözlüklerde görülür. örneğin " render hakkında detaylı bilgi için bkz:tr3d.com"

Kompozisyon Nasıl Yazılır

  Kompozisyon yazarken yazacağımız konuyu aklımızda fazla dağıtmadan öz ve kısa olarak kağıda aktarmalıyız.Konunun bütün olmasına özen göstermeliyiz.Kompozisyon üç bölümden oluşmaktadır. GİRİŞ Giriş kısmında konunun ne olduğunu  belirtmeliyiz.Yazacağımız yazıda ne anlatmak istediğimizi bu bölümde açıklarız.Düşüncelerimizi bu bölümde tanıtırız,Edebiyat...

Binaenaleyh nedir

Arapça kökenli bir bağlaçtır. "bunun üzerine, buna istinaden, bundan dolayı, bu yüzden" anlamına gelmektedir. Eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bu kelimeyi çok kullandığı için günümüze kadar geçerliliğini korumuş bir kelimedir. ,Edebiyat...

Yazım Kuralları Nedir

Türkçede metin yazarken kullanılan yazım kuralları bulunur, daha anlaşılır yazmak için bu kurallara dikkat etmek gerekir. Noktalama işaretleri Özellikle şiirlerde duyguları tam ifade etmek için,cümlenin duraklama noktalarını belirlemek, sözcülerin ton gibi özellikelerini belirtmek için noktalama işaretleri kullanılır. Noktalama işaretleri: n,Edebiyat...

Kolpa nedir

Kolpa; argo bir tabirdir ve birden fazla anlamı bulunmaktadır. Fırsat ve uygun durum bildirmek için Hile ve tuzak Bir sonuca ulaşmak için yapmacık dacranmak ve rol yapmak içinden çıkılması güç durum Yalan dolan sahte Durumları için kullanılan bir tabirdir.,Edebiyat...

Kompozisyon nedir

Kompozisyon bir kişinin anlatmak istediği bir çok şeyi bir arada sunmasıdır.Kompozisyon kelimesi günümüze Fransızca dan gelen bir kelime olmakla birlikte Fransızcada ki anlamı parça parça ayrık olan nesneleri yada kelimeleri yada öğeleri birleştirmek anlamına gelmektedir. Kompozisyon anlatılmak istenen konuyu yada nesneyi üç bölümde anlatmanızı ,Edebiyat...

Retorik soru nedir

Retorik soru cevap almak amaçlı olmayan sorulara denmektedir.Retorik soru zaten sorun kişinin cevabını bildiği fakat karşısındakine oda biliyormu yada doğruyu söyleyecekmi diye sorduğu türden sorulardır. Retorik soru genellikle soran kişiler tarafından bazen istem dışı sorulmuş yada isteyerek karşısındaki kişiyi sinir etme amaçlı sorulmuş olabil,Edebiyat...

Özgünlük Nedir

Diğer şeylerden farklı olduğunu onu benzerlerinden üstün olarak ayıran özellikleri olmasına özgünlük denir. Kişilerin kendilerine özgü bir tavırları ,düşünceleri .halleri ve hareketleri vardır.Kişi kendine özgü bu davranışlarıyla yaptığı şeyleri beyan etmesede onu bilen tanıyan kişiler tarafından onun yaptığı bilinir. Örneğin;Ünlü bir şair bir ,Edebiyat...

Iyi bir makale nasıl yazılır

...Edebi Makale 2.Mesleki Makaledir. Edebİ Makale:Edebiyat,Sanat,Kültür gibi konuları işleyen makaledir. Mesleki Makale:İş ,bilim,kimya,astroloji gibi iş kanıları hakkında yazılan makalelerdir....