Roma rakamları kısaltması

Roma rakamları I ve V şeklinde yazılır. Daha büyük harflerde  C, M, D gibi harfler de kullanılır. Roma rakamları yazılırken 4 kere aynı rakam yazılmaz. Bunun yerine eksiltme yöntemi kullanılır.

örneğin : III = 3 iken IIII=4 şeklinde yazılmaz.

4= 5-1 şeklinde yazılır, soldaki rakam eksiltilir.

doğrusu: IV=4

 

S    0.5 (yarım) (Latince; Semis)
I     1 (bir) (Latince; Unus)
V    5 (beş) (Latince; Quinque)
X    10 (on) (Latince; Decem)
L     50 (elli) (Latince; Quinquaginta)
C    100 (yüz) (Latince; Centum)
D    500 (beşyüz) (Latince; Quingenti)
M    1000 (bin) (Latince; Mille)


I - 1

II - 2

III - 3

IV - 4

V - 5

VI - 6

VII - 7

VIII - 8

IX - 9

X - 10

XI - 11

XII - 12

XIII - 13

XIv - 14

Xv - 15

XvI - 16

XvII - 17

XvIII - 18

XIX - 19

XX - 20

XXX - 30

XL - 40

L - 50

LX - 60

LXX - 70

LXXX - 80

XC - 90

C - 100

CC - 200

CCC - 300

CD - 400

D - 500

DC - 600

DCC - 700

DCCC - 800

CM - 900

M - 1000

Roma Rakamları

Önceki cevap:Rihanna İstanbul Konseri Ne Zaman Sonraki Cevap: Justin Bieber İstanbul Konseri ne Zaman