Solculuk nedir

Siyasette solculuk ve sağcılık karşıt görüştür. Solculuk Fransa ihtilaliyle çıkmıştır. Yeni oluşan sistemde burjuvaziler ve işçi sınıfının partisi vardır. Meclisin sağ bölümüne burjuvazi temsilcileri sol tarafına işçi sınıfı temsilcileri oturdu. Solcular köylüler,dar gelirli olanlar, ezilenler,mazlumların, işsizlerin yanında olan partidir.Sağcılar ise Sermaye sahiplerinin, tüccarların, sanayicilerin kapitalistin ve onların çıkarlarını gözetenlerin partisi olarak bilinir.

Türkiyede ise sağ kesim anlayışı biraz değişmiştir ve dini görüşe yakın olanlar ve ılımlı olanlar sağcı, çoğunlukla sanatsal faaliyetlere yakın olanlar solcu olarak anlaşılmıştır. Solcular yine de işçi ve ezilen kısmını temsil etmeye çalışmıştır. Milliyetçi duyguları temel alanlar da sağcı olarak bilinir.

sagci.jpg

Solculuk nedir

Önceki cevap:Sivilceler nasıl geçer Sonraki Cevap: Hastanede Dahiliye ne demek