Eş anlamlı sözcükler nasıl bulunur

Aynı olan şeylerin farklı sözcükler kullanılarak adlandırılmasına Eş anlam denir. Eş anlamlı sözcükler Aynı özelliklerdedirler ve aynı anlamı taşırlar.Bu yüzden de birbirlerinin yerine kullanılabilirler örneğin; ev-konut gibi sözcüklerdir.Anlamda farklılıkları yoktur.İkiside aynı anlama gelmektedir.

es-anlamli.png

Eş Anlamlı Sözcüklere Örnekler

Mektep____Okul

Ev_______ Konut

Hürriyet _____Özgürlük

Kılavuz ______Rehber

Kara_____Siyah

Cevap_____Yanıt

Öğrenci___Talebe

Dizi _____ Sıra

İstikbal _____ Gelecek

Yetenek ____ Beceri

Yaşlı____İhtiyar

Siyah____Kara

Okul ____ Mektep

Önder____Lider

Hısım____Dost

Hasım_____Düşman

Ana____ Esas

Dilek____Arzu

Armağan ____ Hediye

Yılmak___ Bırakmak

İmtihan____Sınav

Küçük____Ufak

İhtiyar_____Yaşlı

Kirli____Pis

Kuvvetli____Güçlü

Çabuk_____Acele

Yılmak_____Bıkmak

Atik_____Seri

Resim____Fotoğraf

Elbise____Esbap

Yurt____Vatan

Yanıt____Cevap

Tümce____Cümle

Ulus_____Millet

Sözcük____Kelime

İhtiyar____Yaşlı

Sebep____Neden

Arzu____İstek

Kalp_____Yürek

Uygarlık____ Medeniyet

İdare ____Yönetim

İdadi ____Lise

Sorumluluk____ Mesuliyet

Dam____Çatı

Abece ____Alfabe

Deva____İlaç

Barış____Sulh

Resim____Fotoğraf

Çabuk ____Tez

Araç ____ Vasıta

Sıfat____Önad

Ad____İsim

Muallim_____Öğretmen

Duru_____Berrak

Meydan______Alan

Deprem_____Zelzele

Gezmek______Seyranetmek

Fakir_____Yoksul

Cet____Ata

Daha uzun liste için bakınız: Eş anlamlı sözcükler

Eş anlamlı sözcük ne demektir

Önceki cevap:Hücre Mitokondrisi ne demektir Sonraki Cevap: Tahtakaleye nasıl gidilir