M.Ö. Anlamı nedir

milattan-once.jpg

MİLAT

Milat İsa`nın doğduğu zamana denmektedir.İsanın doğum tarihi tam kesinlik kazanmış olmasada İsa`nın doğduğu tarihe milat denilmektedir.İsa`nın doğduğu bu tarihten öncesine Milattan Önce (M.Ö)İsa`nın doğumundan sonraki tarihe`de Milattan Sonra (M.S)denir.

Hristiyanlarda Mİlat Kutsal doğuş olarakta söylenmekte ve bilinmektedir.Bazı ülkelerde

M.Ö yerine İ.Ö veya
M.S yerine İ.S denilir

yani İsadan önce ve İsadan sonra diye söylenmektedir.

 

MİLATTAN ÖNCE BAZI ÖNEMLİ TARİHLER

Milattan önce(M.Ö)4241 Olayların kayıt tutulmaya başlandığı ilk yıl.Mısır takviminin oluşturulması.

Milattan önce(M.Ö)2630 İmhotep Msır Firavununa Hekim başı görevi ile getirilir.

Milattan önce (M.Ö)551 Filozof Konfiçyüzün doğumu.

Milattan Önce(M.Ö) 399 Yunanlı filozof Sokrates`in ölüm tarihi.

Milattan Önce(M.Ö) 387 Plotan ,Atinada Akedemia`yı kurmuştur.

Milattan Önce (M.Ö) 335 Aristoteles,doğa tarihi ve Evrenle ilgili kitaplar yazar.

Milattan Önce(M.Ö)287 Matematikçi ve mucit Arkhimedes doğmuştur.

 

MİLATTAN ÖNCEKİ ÇAĞLAR

1-İLK ÇAĞ: 4000-3000 yıllarında yazının Sümerliler tarafından bulunmasıyla başlayan çağdır.

2-ORTA ÇAĞ:Milattan önce 375 -476 yılları arasında başlayıp Fatih Sultan Mehmet`in İstanbulu fethine kadar süredir.

M.Ö. ne demek

Önceki cevap:Fenerbahçe kuruluş tarihi Sonraki Cevap: Temel Fıkraları, Karadenizli Temel Fıkraları

2013-03-06 12:00:54Milattan Önce