Hastalik icin okunacak dua

Puan: 10 out of 10 | Oy veren : 1 kisi. | Toplam Puan: 10.

hastalik-icin-okunacak-dualar.jpg

Hz.Peygamber Efendimizin  Hastalik icin okudugu dua:

La ilahe illallahu vahdehu la serike lehu lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumitu ve huve hayyun la yemutu ebeden. Subhanellahi Rabbil ibadi ve rabbil bilad. Vel hamdu lillahi kesiren tayyiben mubareken fihi ala kulli hal. Vallahu ekberu kebiren, celalullahi ve kibriyauhu ve azametuhu ve kudretuhu bikulli mekan. Allahumme in kunte kadayte aleyyel mevte fagfirli verhamni min zunubi ve eskinni cennete adnin.

Agir hastaliklarda okunacak dua:

Allahumme inni es `eluke ve eteveccehu ileyke biiNebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, yâ Muhammed inni eteveccehu bike ila Rabbi fî haceti hazihi, li taktiye-li, Allahumme seffi`hu fiyye .


Kisinin kendisinin hasta olunca okumasi gereken bir dua:

Eûzu bi`izzetillahi ve kudretihi min serrima ecidu ve uhaziru .


Akil hastalari icin okunacak dua:

Innel hamde lillah, nahmeduhu ve nesteinuhu.Men yehdihillahu fela mudille leh, vemen yudlil felah hadiye leh.Ve eshedu en la ilahe illallahu vah- dehu la serike leh, ve enne muhammeden abduhu ve resuluh

Hasta olunca okunacak dua yorumlar (0)2013-03-08 11:19:05, Guzel: 0 , Kotu: 1