Acil hemşiresinin görevleri nedir

acil-sorumlu-hemsire.jpg

Acil sorumlu hemşire başhemşirelik birimine bağlı olarak çalışır.En az sağlık lisesi mezunu yada yüksek okul mezunu olmak zorundadır.Yeni göreve atanacaklar için ilk aranan şart yüksek okul mezunu olmalarıdır.

Acil sorumlu hemşirenin görevlerine gelince acil servisi vizite hazırlamak,acil servise gelen hastalarla ilgilenmek,Hastaların bulgularını takip etmek,hastanın acile geliş sebebini sormak,hastaların yapılan tetkiklerine göre ilgili bölümden doktor çağırmak,gerekli durumlarda hasta yakınları ile görüşmek,hastanın doktorların istediği tetkikleri yapmak,müşade odasında hastayı takibe almak,hasta için kullanılacak ilacı temin etmek,gerektiği zaman enjeksiyon yapmak,hasta için kullanılan ilacın ve malzemelerin bilgisayar sistemine girişlerini yapmak,Ölen hastaların morg takiplerini yapmak,acil serviste kullanılan cihazların kullanılır durumda olması için takip etmek,Personellerin aylık nöbet çizelgelerini hazırlamak,acil servisteki cihazların arızalandığı sırada müdehale edecek birimlerle görüşmek,haftada iki gün acil servis depo sayımını yapmak,her gün acil servis demirbaş eşyalarını kontrol etmekle yükümlüdür.

Acil sorumlu hemşire tercihlerine bağlı olarak özel yada devlet hastanelerinde çalışabilirler.Acil sorumlu hemşireler diğer hemşireler göre daha fazla görev üstlenmek zorundadırlar.

Acil sorumlu hemşiresinin görevleri nedir

Önceki cevap:Şerbet nasıl yapılır Sonraki Cevap: Remayözcü ne Yapar