Kemanda kaç tel bulunur ?

Kemanda yapılarına göre 4 adet tel bulunmaktadır. Tellerin inceliğine göre isim alır ve her telden farklı ses çıkar. ince tellerden daha tiz ses çıkar. Kalın tellerden kalın sesler çıkar.

cremonia-20ckmat.jpg

Kemanda kaç tel

Önceki cevap:Pampiş nedir ?