Kuran

Kuran hakkında herşey, Kuran nedir kimdir, Kuran sorular ve cevaplar. Kuran nasıl. Kuran niçin. Kuran ne zaman. Kuran neden...

Kuran

Kuran. Hangi, Nasıl, Ne kadar : Kuran soruları ve yanıtları. Kuran cevaplar ve yorumlar, Kuran nedir, nasıl, ne zaman, niçin, kim, Kuran Hakkında yapılan yorumlar. Kuran sözleri


Yasin Suresi Meali

Yasin Suresi Mekke`de inmiştir. 83 ayettir. Yasin Suresi adını ilk âyeti olan "Yasin" kelimesinden alır. Yasin suresi inananlar karşısında yalanlayanlara çeşitli öğütler verir, ayrıca yasin suresi Hz. Muhammedin doğru yolda olduğunu söyler.   Rahman ve rahim olan Allah`ın adıyla 1-Yasin. 2- Andolsun hikmetli Kur`an`a, 3-Gerçekten sen,gönderile,Kuran...

Risali nur nedir

...cevapları yer almaktadır.Bu eser doğrudan doğruya Kuran`a dayanmaktadır.İmana dair olan bir çok ayet-i kerimeleri açıklamaktadır. Bu eser yurt içinde ve yurt dışında çeşitli topluluklar tarafından özellikle okunmaktadır.Risale-i Nur için bazı toplumlar tarafından uluslar arası sempozyumlar düzenlenmiş ve bir çok kademik makalelere konu olarak seçi...

Ayetel Kürsi Anlamı

Ayet-el Kürsi`nin okunuşu Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. La tehuzühu sinetün ve la nevm. Lehü ma fis-semavati vema fil erd. Menzellezi yeşfeu indehü illa biiznihi. yalemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitûne bişeyin min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel erd. Vela yeüdühü hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim. A,Kuran...

Hastalık için okunacak dua

Hz.Peygamber Efendimizin  Hastalık için okuduğu dua: La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün la yemütü ebeden. Sübhanellahi Rabbil ibadi ve rabbil bilad. Vel hamdü lillahi kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli hal. Vallahü ekberü kebiren, celalullahi ve kibriyaühü ve azametühü ve ,Kuran...

Surenin anlamı nedir

İslam`ın Kutsal kitabı Kur`an`ın 114 bölümden her birine sure denmektedir. Sureler arapça yazılmkıştır ve besmele ile başlar. Sure içersinde insanlara verilen emirler ve ibret alınacak gerçek hikayeler bulunur.

Kimlerle evlenilmez

Yaşadığımız islam dinine göre evlenmemiz haram olan kişiler vardır. Bu konu da çok hassas davranıp kesinlikle Allahın haram kıldığı bir evliliği istememiz gerekmektedir. Evlenmek için haram olan kişiler; kızlarınız ,kızkardeşleriniz,süt anneniz,süt kız kardeşleriniz,kayınvalideniz,üvey kızlarınız,oğlunuzun karısı,halanız,erkek kardeşin kızı ,tey,Kuran...

Allah varmı yokmu

ALLah vardır ve ondan başka tanrı yoktur. Allahın varlığını en güzel şekilde ihlas süresi anlatır. Allah`ın varlığını Kur-an sözleri ile okuyalım: İhlas Suresinin anlamı aşağıdadır:De ki: O Allah birdir, büyüklük onda nihayet bulmuştur, daim ve bakidir, her şeyden müstağni ve her dileğin merci`dir. Doğmamış, doğurmamıştır. Hiç bir eşi ve benzeri y,Kuran...

Cuma Suresi Meali

Cuma Suresi adını 9. ayette geçen "cuma günü namaz için çağrıldığınızda Allahın zikrine koşun" ayetinden almıştır. 11 Ayettir ve Cuma namazından bahseder.   Cuma Suresi Meali, Cuma Suresi Anlamı Rahman Rahim olan Allah`ın adıyla 1- Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allah`ı tesbih eder. 2- O, ümmiler için,Kuran...

Kitaplara iman nedir

...h tarafından Cebrail aracılığı ile gönderilmiştir.Kuran-ı kerim Peygamber Efendimize 23 yılda indirilmiştir.Kitaplara iman etmek zorundayız. Eğer dinimizi tam yaşamak istiyorsak neler yapmamız gerektiğini bilmek öğrenmek ve Allah`ın bizim için görderdiği kitabımıza uygun yaşamak için iman etmek zorundayız....

Cuma Namazını işim gereği Kılamıyorum. Günaha girmiş olur muyum

Cuma namazı camide ve cemaatle(topluluk halinde) kılınması gereken bir namazdır. İslamiyetin ilk zamanlarında özellikle toplumun bir arada olduğu ve önemli duyuruların imam tarafından yapıldığı hutbe cuma`nın en önemli konusuydu. Fakat günümüzde cuma namazı eski önemini kaybetti. O zamanlar tüm dükkan sahipleri işyerini bırakıp cumaya giderdi, h,Kuran...

İhlas Suresi Anlamı

...dengi yoktur.   İhlas suresini okuyan kişi için Kuran`ı Kerim`in çeyreğini okumuş gibi olmaktadır. İhlas suresinin faydaları Sabah namazının ardından 11 kez tekrar edildiğinde o gün günahlardan uzak kalır. İhlas suresini hergün 50 defa okuyan kişi 50 senelik günahı affolur. İhlas suresini hergün 200 kere okuyan kişi için Allah 1500 sevap yaza...

Fil Suresi Anlamı

Mekke dönemin de inmiştir.5. ayettir. Fil suresi Kabeyi yıkmaya gelen Ebrehe`nin fillerle dolu olan ordusunun kabeye saldırdığı an yok oluşunu anlattığı için bu ismi almıştır. Ebabil kuşlarının attığı minicik taşlar çok yüksekten düşüp hızlanarak filleri delik delişk etmiştir. FİL SURESİ Bismillahirrahmanirrahim Elemtere keyfe feale rabbüke bi,Kuran...