Kuran-ı kerim nedir

Puan: 10 out of 10 | Oy veren : 1 kişi. | Toplam Puan: 10.

KURAN-I KERİM: Kuran sözlükte "okumak anlamına gelmaektedir. Burada söz konusu olan ise Allah(c.c) tarafından peygamber efendimiz`e Cebrail aracılıgıyla vahiy edilerek yirmi üç yılda indirilmiş ilahi kitaba KURAN-I KERİM denir.

DİGER BÜYÜK KİTAPLAR:

TEVRAT:Eski Ahit`in ilk beş kitabına denir.Musa`nın beş kitabı olarakda bilinir. Allah tarafından Musa`ya indirildigine inanılan beş kitaptan oluşmaktadır.

İNCİL: İncil`e göre, İsa Mesih`in kendisine ne bir kitap yazdı ne de gökten bir kitap indirildi. İncil`de isa`nın Tanrı`yı bize açıklamak için dünyaya gelen "Tanrı Sözü" olarak belirtilir.

ZEBUR: Allah tarafından HZ.Davud (a.s)`a gönderilen Mezmurlar adı ile de anılan mukaddes kitaba denir. Büyük bilgin olan  Zeccac, Zebur`un "Hikmetli kitap" anlamına geldiğini; Âlu İmran, 3/184 ayetindeki "Zebûr" kelimesinin "menetmek" manasına gelen "Zebr" kökünden geldiğini söylemektedir.
Sonraki Soru:Küresel ısınmanın nedenleri